Články:

Chovatelská přehlídka v okrese Beroun

Zlatá srnčí trofej 2010 na Karlštejně

 

Chovatelská přehlídka v okrese Beroun

 

Ve dnech 21. až 24. dubna 2010 proběhla v berounském okrese přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce 2009 v honitbách okresu Beroun. Přehlídka se konala jako již v roce 2009 v nádherně vyzdobeném kulturním domě Plzeňka v Berouně. Hodnocení trofejí umístěných na přehlídce proběhlo dne 20.4.2010 a provedli ho členové dvou hodnotitelských komisí, kteří byli delegováni Městským úřadem Beroun a Městským úřadem Hořovice. Medailové trofeje, kterých bylo celkem 8, hodnotil a bodoval podle metodiky CIC člen Ústřední hodnotitelské komise trofejí ing. Jan Hamřík.

Na výstavu bylo předloženo celkem 375 ks srnčích trofejí, 70 ks jeleních, 12 ks trofejí jelena siky, 11 ks trofejí daňka skvrnitého, 10 ks mufloních toulců, 3 ks zbraní divočáka a po jednom kusu lebka lišky a jezevce. Z tohoto počtu trofejí dosáhly na medaile 3 ks trofejí muflona, 3 ks trofejí srnce a po jedné trofej lišky a jezevce.

Přehlídka byla vhodně doplněna fotografiemi zvěře od p. Petra Šimona, dále prodejní výstavou fi. Rembrant Dobřichovice a reklamními materiály k ochraně zvěře, které instaloval pan Moulis z ČSOP Rokycany.

Okresní sněm ČMMJ se konal v prostorách kulturního domu Plzeňka dne 24.4.2010. Zúčastnilo se ho celkem 118 delegátů a hostů. Tak jako každoročně zde byly rozděleny medaile a poháry za umístění ve střeleckých soutěžích v okrese Beroun, dále vyznamenání za Zásluhy o myslivost II. a III. stupně, věrnostní medaile a Čestná uznání. Bc. Jaroslava Nešvarová, zástupkyně Městského úřadu v Berouně odboru životního prostředí, konstatovala ve svém vystoupení, že letošní výstavu trofejí obeslalo všech 59 uživatelů honiteb evidovaných v berounském okrese.

Sváteční atmosféru Okresního sněmu umocnili trubači p. Jiří Kšír na borlici a p. Ondřej Šedivý na lesnici.

Závěrem bych chtěl poděkovat členům MS Drábov Beroun za zajištění průběhu přehlídky trofejí a JUDr. Václavu Beznoskovi za poskytnutí prostor kulturního domu Plzeňka v Berouně.

 

Šinkner Josef

KVK OMS Beroun

 

Zlatá srnčí trofej 2010 na Karlštejně

 

Členové komise KVK při OMS v Berouně a MS Český kras Karlštejn uspořádali v sobotu dne 29. května 2010 okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej. Soutěž proběhla v loveckém areálu MS Český kras Karlštejn, jehož součástí je i broková střelnice. Zúčastnilo se jí celkem 15 dětí, které soutěžily ve dvou kategoriích A a B. V kategorii A soutěžilo 12 dětí, v kategorii B 3 děti. Jako lektoři byli přítomni Václav Dlouhý, Irena Větrovcová, Jiří Kšír, Václav Trouška, Alena Jirků, Josef Šedivý a Ing. Petr Moucha CSc. Děti prokazovaly své znalosti ze sedmi oborů. Během soutěže byly vyhodnoceny jejich výtvarné práce, které si přinesly z domova. Před vyhlášením výsledků soutěže předvedli členové místního MS ukázku střelby na asfaltové holuby.

Pořadí na prvních třech místech soutěže bylo následující:

 

skupina A

1. Bakule Jakub

2. Větrovcová Alena

3. Bajer Lukáš

 

skupina B

1. Bakule Ondřej

2. Šedivý Martin

3. Šídlo Radek

 

Všichni zúčastnění soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami jako např. dalekohledy, stany, spacáky, knihami atd. Vítěz skupiny B Ondřej Bakule si odvezl mimo jiné i putovní trofej srnce. Vítězové obou kategorií budou reprezentovat okres Beroun v celostátní soutěži o ZST, která se bude letos konat v Pískách na Křivoklátsku.

Závěrem bych chtěl poděkovat členům MS Český kras Karlštejn za perfektní přípravu a vytvoření podmínek pro tuto soutěž a za zajištění občerstvení jak pro děti, tak i pro dospělé. Poděkování patří dále i sponzorům této akce, kterými byli fi Forte Beroun – p. František Voříšek, p. Mrázek Emanuel a p. Pesl František.

Všem se nám na Karlštejně moc líbilo.

 

Šinkner Josef